قوانین و مواد ذیل در جهت تنسیق ساخت و ساز شهری به سمت کیفی سازی و مناسب سازی می باشد:

ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴مجلس شورای اسلامی:
شهرداریها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازی و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
ماده۳۴قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴مجلس شورای اسلامی:
شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از قانون محسوب می شود.
ماده۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
کلیه طرحهای ساختمانی و نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند انجام شود. شهرداریها نیز موظفند تنها نقشه هایی که حسب مورد توسط مسئول دفتر مهندسی طراحی به اتفاق طراح حقیقی در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده و مورد تأیید نظام مهندسی ساختمان قرار گرفته باشد را بپذیرند.
ماده ۲-۶-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند با اعلام کتبی راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.
بند ۴-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
دفاتر مهندسی طراحی ساختمان مکلفند اسناد و مدارک فنی، نقشه ها و قراردادهای منعقده با صاحب کار را به نظام مهندسی تسلیم نمایند.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها:
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

42 + = 51