استفاده از سیمان زود سخت‌شونده (پرتلند نوع ۳) به منظور حصول اطمینان از سرعت بیشتر کسب مقاومت بتن

 عدم استفاده از سیمان‌های پوزولانی

استفاده از آب گرم برای رساندن دمای بتن به دمای مناسب (عدم تماس مستقیم آب ۴۰ درجه سانتیگراد با سیمان)

 عدم آغشته بودن سنگدانه‌ها به یخ و برف

استفاده از مواد شیمیایی تسریع کننده

استفاده از سیمان بیشتر

گرم کردن سنگدانه‌ها