نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس Blog

0

صورتجلسه شماره۴۶۰:جلسه با مالکین و ناظرین پروژه مجتمع تجاری گلستان

صورتجلسه شماره۴۶۰                                                                                                                           تاریخ: ۲۲/۰۸/۹۶     حاضرین در جلسه: آقایان عباس عباسی، عباس لعل، اسدا… قادری و جواد نوری‌زاده(مشاور سازمان) مدعوین: آقایان صفایی، غلامیان، حیدری، الاهی و مددی غائبین: آقایان صادق زاده و علی عبدالهی موضوع...

0

صورتجلسه شماره۴۵۸:جلسه با شورای اسلامی شهر طبس

  صورتجلسه شماره۴۵۸                                                                               تاریخ: ۰۹/۰۸/۹۶                حاضرین در جلسه: اعضای  محترم شورا: آقایان محمود امینی، سیدعلی هاشمی، حسین باقری زاده، غلامحسین طاهری و خانم زهرا حسین پور هیئت رئیسه نمایندگی طبس: آقایان عباس عباسی، سید...

0

عرض تسلیت

همکار ارجمند آقاي مهندس سيدمحمد شهبازيان: فقدان پدر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين ساخت؛ غفران و رحمت الهي براي آن عزيز از دست‌ رفته و سلامتي و طول عمر با عزت براي شما و...