نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس Blog

0

اهم خدمات شرکت بیمه دانا خراسان جنوبی

▪️ مراکز طرف قرارداد  بیمارستانی : ۱) بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند . ۲)بیمارستان امام رضا (ع ) بیرجند ۳)بیمارستان طبس ۴)بیمارستان فردوس ۵)بیمارستان قاین  ▪️ آزمایشگاههای طرف قرارداد : ۱) آزمایشگاه شفا۲)آزمایشگاه پیشگام۳)آزمایشگاه پارس هرسه...

0

نكات مفيد مالياتي مهندسان

۱٫ تسليم اظهار نامه مالياتي عملكرد٩٥ تا پايان وقت اداری ۳۱-۳-۹۶مي‎باشد. ۲٫ جهت تنظيم اظهار نامه الكترونيكي به سايت سازمان مالياتي كشور (www.Tax.gov.ir) مراجعه شود. ۳٫ اظهار نامه گروه سوم خاص مهندسين مي‎باشد (دريافتي...