ساعت کار نمایندگی

با توجه به ضوابط و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی ساعت کاری نمایندگی در سال ۱۴۰۰ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰می‌باشد.