نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس Blog

0

ارسال گزارشات مرحله اي توسط ناظرین

همکاران محترم ناظر: شايسته است نسبت به ارسال گزارشات مرحله اي درموعد، اقدام و درصورت بروزتخلفات ساختماني(فني،ضوابط شهرسازي)طي گزارش مرحله اول(قبل از بتن ريزي فونداسيون)اعلام توقف عمليات ساختماني را به شهرداري اعلام فرماييد.

نکات آموزشی 0

جلسه آموزشي نرم افزار Merge ویژه مسعولین دفاتر طراحي

مسئولین محترم دفاتر طراحي: جلسه آموزشي نرم افزار Merge جهت بررسي و کنترل نقشه هاي سازه و معماري شنبه ۹۸/۴/۲۹ ساعت ۱۰ در محل نمايندگي. حضور نقشه کش فعال دفتر در جلسه الزاميست.

جلسه مشترک مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با جناب آقای محمدیان مسئول امور ورزشی شرکت زغال سنگ و جناب آقای مهندس لعل 0

پیرو هماهنگی بعمل آمده سه شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۵ ساعت ۱۹ نشست مشترک برگزار و طرفین در مورد استفاده از ظرفیت و پتانسیل های ارگانهای متبوع خود بحث و تبادل نظر نمودند. در این جلسه...

0

✅ دوره آموزشی نکات اجرایی سازه های بتن ۱ و فولاد ۱

از سری دوره های آموزشی صدور صلاحیت پروانه اشتغال بکار اجرا روزهای 📆 چهارشنبه ۲۶-۰۴-۹۸ و پنج شنبه ۲۷-۰۴-۹۸ برای گروه یک 📆 جمعه ۲۸-۰۴-۹۸ و شنبه ۲۹-۰۴-۹۸ برای گروه دو در دونوبت صبح...

جلسه مشترک مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با مهندس محمدنژاد مدیر نرم افزار گزارش نویسی و سرکار خانم شفیعیان از شهرداری 0

جلسه مشترک مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با مهندس محمدنژاد مدیر نرم افزار گزارش نویسی و سرکار خانم شفیعیان از شهرداری

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۴ ساعت ۱۹ نشست مشترک برگزار و در مورد ارتقاء نرم افزار در جهت نحوه ثبت سهمیه ها و گزارش گیری در برشهای زمانی مختلف و همچنین دسترسی...