نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس Blog

0

اولین جلسه کمیته تخصصی مکانیک در سال۹۹

پیرو هماهنگی بعمل آمده چهارشنبه مورخ ۹۹/۳/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰ جلسه برگزار گردید. در این جلسه در مورد فرمت جدید نقشه های گاز، برگزاری دوره آموزشی برای کانال سازان و دوره بازآموزی گزارش نویسی بصورت...

0

قوانین و مواد ذیل در جهت تنسیق ساخت و ساز شهری به سمت کیفی سازی و مناسب سازی می باشد:

ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴مجلس شورای اسلامی: شهرداریها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و...

0

سهمیه نظارت و طراحی در گروه های چهارگانه تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹

دانلود سهمیه نظارت و طراحی در گروه های چهارگانه تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ از طریق لینک های زیر: ۲نظارت برق ۲طراحی برق ۱نظارت عمران و معماری ۱محاسبات سازه ۱طراحی معماری ۴نظارت مکانیک ۳طراحی...

0

جلسه با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

جلسه مدیر دفتر و مشاورنمایندگی با جناب مهندس عباسی ریاست محترم،جناب آقای مهندس خوشنام عضو هیات مدیره ونایب رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری،سرکارخانم مهندس میرکاظمی عضو هیات مدیره و رئیس کارگروه نظارت عالیه سازمان...

دیدار مدیر دفترومشاور نمایندگی با جناب آقای مهندس داعی مدیر کل محترم اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی 0

دیدار مدیر دفترومشاور نمایندگی با جناب آقای مهندس داعی مدیر کل محترم اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ۹۹/۳/۱۲ساعت ۱۴ نشست برگزار گردید. دراین دیدار مسائل و مشکلات مربوط به حوزه ساخت وسازشهری و طرح جامع توسط مدیر دفتر وجناب آقای مهندس الاهی مشاور نمایندگی منتقل گردید....